جهت های چهار گانه : شمال ، جنوب ، غرب ، شرق 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

چند درصد کره ی زمین را آب شور تشکیل می دهد : 95 درصد 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

کشورهایی که دارای حق(وتو) هستند : چین ، آمریکا ، انگلستان ، فرانسه ، انگلستان

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

هفت کشور بزرگ صنعتی جهان : آمریکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا ، کانادا @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مساحت خلیج فارس : دویست و چهل هزار کیلومتر مربع    ‌