غضنفر مربی فوتبال میشه ،شماره 10 رو میکشه بیرون دو تا شماره 5 میفرسته تو

########################################################

غضنفر با دوستش میره بمب گذاری دوستش میگه : یه وقت نترکه . میگه نگران نباش یکی دیگه هم دارم .

########################################################

غضنفر میره تهران تو ترافیک گیر میکنه میگه :ها ماشالا به این میگن عروسی .

########################################################

غضنفر دو دست خرشو قطع میکنه . ازش می پرسن چرا این کارو کردی ؟ میگه : میخوام کانگوروش کنم .

########################################################