شب عروسی غضنفر بهش میگن بابات مرد. میگه : حالا این مسخره بازی های بابامو ببین !!!

بدبخت

معلم : 10 تا سیب داریم من 9تا شو می خورم چند تا سیب می مونه ؟ بچه : همون یکی رو هم بخور بدبخت سیب نخورده !!!

آرامش

دعای غضنفر : خدایا یه من آرامشی عطا کن که نزنم دهن خیلیارو سرویس کنم !!!

تربیت

  آیا می دانید : دلفین ها آنقدر باهوشند که در عرض چند هفته می توانند انسان را توری تربیت کنند تا روی لبه استخر بنشینند و برای آن ها ماهی پرت کنند !!!

بهمن

در عروسی غضنفر بعلت زیاد بودن برف شادی 5 فر در اثر سقوط بهمن جان باختند !!!

آفرینش

یه روز به فرشته آفرینش میگن غضنفرو با چی ساختی ؟ میگه : یکم خاک و کود رو باهم قاطی کردیم . بعد میگن : حیف نون رو با چی آفریدی ؟ میگه : اصلا خاک قاطیش نکردیم !!!