آیا می دانستید وقتی اژدها تو چشمش آشغال میره میمیره؟ چون به اژدها های دیگه میگه : تو چشمم فوت کن بعد چون تو فوتشون آتیشه کلا کاشون می سوزه . این اطلاعات رو توی مجله ها و مقالات علمی ناسا هم می تونید پیدا کنید .

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ما یه روز داشتیم واسه خواهرمون که 3 سالشه شکلک در میاوردم یهو دیدم داره نچ نچ میکنه ترسیدم بره زنگ بزنه تیمارستان بیان مارو ببرن

####################################################

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد تیر چراغ برق را نبیند

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

قدیما وقتی شام نداشتیم تن ماهی میخوردیم بعد تن ماهی شد 6هزار تومن رو آوردیم به املت حالا هم که گوجه شده 6 هزار تومن نمیدونم باید چه خاکی بخوریم