یه دوست دارم وقتی ازدواج کرده هر وقت مارو میدید بهمون میخندید . الان بعد از دو سال هر وقت مارو میبینه بغض میکنه