لطیفه

به خنگول میگن : تو شهرتون آثار باستانی دارین ؟ میگه : نه ، ولی دارن می سازن .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

خنگول داشته هلو می خورده به وسطش که می رسه میگه : چه خوب گردو هم داره .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 خنگول رستوران میزنه ،رو درش می نویسه : وقت ناهار تعطیل است .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

خنگول آشغال میره تو چشماش راس ساعت 9 میشینه دم در خونه .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

به خنگول میگن دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی . میگه : فعلا می خدام درسمو ادامه بدم .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الاغ با گورخر مسابقه میده . گورخر برنده میشه . از الاغ می پرسن

  چرا گور خر برنده شد ؟ می گه : چون اون لباس ورزشی تنش بود .

/ 0 نظر / 16 بازدید