لطیفه

مهمان : پسر جون شما کی ناهار می خورید ؟

پسر : مامانم گفته هر وقت شما رفتین .!!!

#############################################

پلیس : مگر شما تابلوی ورود ممنوع را ندیدید ؟

راننده : تابلو را دیدم ، اما شما را ندیدم .!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اولی : اگه تلویزیون روشن نشد باید چکار کرد ؟

دومی : هیچی ، می ذاری کانال دو و هلش می دی .!!!

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
اولی : آقای دکتر من فکر می کنم عینک لازم دارم .

دومی : بله آقا حتما چون این جا تعویض روغنی است . !!

#############################################

ضرب المثل

 

آب که از سر گذشت ، سر آدم خیس می شه .

موش تو سوراخ نمی رفت ، سوراخ بزرگ تری پیدا کرد .

یکی را توی ده راه نمی دادند ، رفت شهر .

بنی آدم اعضای یک پیکرند ، سر لقمه نانی به هم می پرند

/ 0 نظر / 7 بازدید