لطیفه

به صداقت پینوکیو                   به رفاقت تام و جری            به نخبگی پت و مت ,به سرعت حلزون و به قهرمانی استقلال قسم هرگز فراموشت نمیکنم . 

****************************************************************************** نظر سنجی برنامه نود . به نظر شما کدام یک از محالات است ؟

1 گزینه 2     2 گزینه 3        3 گزینه 4        4 برد پرسپولیس

/ 0 نظر / 7 بازدید