جالب است بدانید

زنبور عسل دو معده دارد ؛ یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا .

*************************************

نوشابه زرد رنگ زیان بار تر از نوشابه سیاه رنگ است .

*************************************  

هزار پا ها هزار پا ندارند  ، بلکه بیشترین تعداد پا ها را در یک نژاد از هزار پا به تعداد 750 تا دارد .

*************************************

هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاه دو تار عنکبوت به هم شبیه نیستند .

*************************************  

میانگین رشد ناخن دست چهار برابر ناخن پا است .

*************************************

کوچک ترین استخوان بدن در گوش قرار دارد . 

*************************************

یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن  خود سم کافی برای کشتن 2200 انسان دارد .

*************************************

هرچشم مگس ده هزار عدسی دارد .

*************************************

مورچه ها هم مانند انسان ها صبح به هنگام بیدار شدن خمیازه می کشند.

*************************************

حلزون می تواند تا سه سال بخوابد و بیدار نشود .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید