دانستنی های جالب

خرگوش می تواند تا سه متربه هوا بپرد.( پسر بچه :خرگوش جان چند تا هویچ می گیری بپری این توپ ما را ازبالکن همسایه بیاوری ؟)  

وزغ های رنگارنگ صدایی شبیه به سوت پلیس دارند ( آقای پلیس : وزغ جان ! سوتم خراب شده . امروز به من کمک می کنی؟)

/ 2 نظر / 8 بازدید