تلگراف

الفبای مورس

ساموئل مورس در سال 1839 میلادی الفبای مورس را ابداع کرد . این الفبا در حدود 170 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . اولین پیام ارسال شده با مورس جمله ای از انجیل بود : و پروزدگار چه کار های شگفت انگیزی دارد .

الفبای مورس چیست ؟

الفبای مورس ، نشانه های بلند و کوتاهی به صورت خط و نقطه است که برای انتقال پیام از آن استفاده می شده است . در قدیم ، پیش از اختراع تلفن ، از این الفبا در دستگاهی به نام تلگراف استفاده می شده است .

تلگراف در ایران

نخستین پیام تلگرافی در ایران در سال 1234 هجری شمسی ، فرستاده شد . نخستین جمله ای که در ایران مخابره شد بخشی از گلستان سعدی بود .

تلگراف از 1235 شمسی در ایران شناخته شد . این روش پیام رسانی نام هایی مثل چرخ الماس ، چرش آتشی ، سیم آهن ، چرخ صاعقه و سیم صاعقه داشت .  

/ 0 نظر / 19 بازدید