لطیفه

دانشجو بودیم و بی پول. چند شبی بود پول نداشتیم شام بخوریم.یه شب دوستم بلند شد گفت الان میرم یه شام توپ میگیرم میام.در کمال ناباوری 20 دقیقه بعدش با 18 تا سیخ کباب اومد !جاتون خالی چه حالی داد مثه اسب خوردیم!!!
صبح بلند شدم خوابالو خوابالو برم دانشگاه هر چی گشتم دیدم کفشام نیس.اینور اونور نبود.همه رو بیدار کردم دیدیم کفش هیشکی نیس جز اون رفیقمون که رفته بود کباب گرفته بود.بیدارش کردیم میگیم کفشامون کو؟
میگه دیشب کباب می خوردید پرسیدید پولش از کجا اومده بود؟ فروختمشون دیگه !!!!! تا چند روز فقط می زدیمش پدسگ رو

 

/ 0 نظر / 51 بازدید