آیا می دانید

 

 

آیا می دانید : آهن فلز است که بیشتر از فلزات در جهان مصرف دارد .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آیا می دانید : انجیر خشک شده شش برابر انجیر تازه مقوی تر است . 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آیا می دانید : در جهان بیش از سه هزار نوع نعناع یافت می شود .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× آیا می دانید : 90 درصد جمعیت زمین در نیم کره ی شمالی قرار دارد .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آیا می دانید : اشعه ی  ایکس از الماس رد نمی شود و منعکس می گردد و از این راه می توان الماس  واقعی را شناخت .

/ 0 نظر / 11 بازدید