آیا می دانید ؟

 

آیا می دانید: سیاره ی اورانوس 15 قمر(ماه) دارد ؟

آیا می دانید : کشور بلغارستان از نصف مساحت استان کرمان هم کوچک تر است ؟

آیا می دانید : اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت بعد از چین وهند و آمریکا می باشد ؟

آیا می دانید :که ایرانی ها روزانه به طور متوسط حتی نصف استکان هم شیر نمی خورند ؟

آیا می دانید : که متوسط سن مردم اروپا در قرن پنجم میلادی از 30 سال فراتر نمی رفت ؟

/ 0 نظر / 9 بازدید