نام مادر در فرهنگ برخی کشورها

 

ایتالیا و اسپانیا : مادر

##############################################

بغارستان : ماما

##############################################

نروژ : مور                                                     پرتغال : مار

##############################################

فرانسه : مر                                                     رومانی : مومه

##############################################

چکسلواکی و لهستان : ماتکا                                  روسیه : ماتج

##############################################

چین : مائو                                                سوئد و دانمارک : مودر

##############################################

آلمان : موتر                                                    یونان : متر 

##############################################

تایلند : مه                                                       انگلستان : مادر

##############################################

هلند : مدر

/ 1 نظر / 7 بازدید
S.ALI NABAVI

................ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ..................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ........................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ................................... ۞۞۞۞۞۞۞ ۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓ `۞*زیــبا ترین درود و سلام بر پسر عموي عزیز.وب زیـــبایی داری مـــوفــق باشیــداگر ۞*اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــزت هستم ۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓ ................................... ۞۞۞۞۞۞۞ ........................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ..................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ................ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸.