اتل متل

اتل متل ،زنگ

زنگ دبستان

دلنگ دلنگ ، رفت

فصل تابستان

*****

اتل متل ،برگ

 برگ های پاییز

دفتر خط دار مداد

نوک تیز

*****

اتل متل ،‌صف

معلم و درس

برپا و برجا

اجازه و ترس

*****

اتل متل ، دوست

شادی و خنده

زنگ های تفریح

ساعت چنده ؟

/ 0 نظر / 13 بازدید