# مقاله

طول سال در منظومه شمسی

در زمین :                      365 روز در عطارد :                        88 روز  در زهره :                          230 روز در مریخ :                          687 روز در مشتری :                       4343 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید