دانستنی هایی از بدن انسان

در بدن انسان به قدری آب وجود دارد که می توان با آن یک بشکه محتوی 40 لیتر را پر کرد .

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

آهن بدن انسان به ادازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت .

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 بدن انسان به قدری روغن دارد که با آن می توان 7 قطعه صابون بزرگ ساخت

/ 0 نظر / 8 بازدید